Stichting

De Stichting Documentatiecentrum Roeisport is op 6 augustus 2013 opgericht. De Stichting hoopt een lange reeks van bijzondere uitgaven over de roeisport in al zijn facetten te begeleiden. Het boek “Helden op het water” is hiervan de eerste. De Stichting streeft continuïteit in uitgaven na omdat de roeisport daarvoor een blijvende inspiratiebron is.

Doelen Stichting
Maar de Stichting wil meer zijn. Het moet een documentatiecentrum zijn waar het verleden wordt gekoesterd, het heden wordt omarmd en reikhalzend wordt uitgekeken naar de toekomst. Met dat als uitgangspunt heeft de Stichting zich het volgende ten doel gesteld:

  • het documenteren, vastleggen en verzamelen van informatie in woord, beeld en geluid van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de roeisport;
  • het uitgeven en verzorgen van publicaties, boeken, beeldmateriaal hieromtrent en het geven van lezingen dan wel het stimuleren, faciliteren of bevorderen van deze activiteiten door derden;
  • het promoten en ondersteunen, waar mogelijk ook financieel, van initiatieven behorend tot de doelstelling;
  • het verkopen van deze publicaties,
  • alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenwerking en steun
Om de doelstelling te bereiken wil de Stichting nauw samenwerken met organisaties die dicht bij onze doelstelling staan. Steun van personen, roeiverenigingen en andere betrokkenen bij de roeisport is heel belangrijk, bijvoorbeeld voor de collectievorming.

Begunstigers
Om al het werk te kunnen doen is geld nodig. De Stichting wil graag een netwerk van begunstigers tot stand brengen. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om begunstiger te worden. De Stichting zal u op de hoogte houden van haar actitiviteiten maar wij hopen u ook geregeld daarbij te betrekken. De minimale bijdrage is €20,- per jaar. Het rekeningnummer is NL86RABO3463401355 (t.n.v. Stichting Documentatiecentrum Roeisport). U kunt zich aanmelden via info@roeiboek.com.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat uit personen die bij eerdere publicaties, zoals verenigings-jubileumboeken, uitgaven via de Club van Broekhuizen en het jubileum boek van de Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging in belangrijke mate hebben bijgedragen.

De samenstelling is:
Bert Appeldoorn, voorzitter
Johan ten Berg, secretaris
Cor Scheffers, penningmeester

Correspondentieadres: info@roeiboek.com